Visie

VOS Schilde Jeugdwerking


Met onze vereniging willen we de kinderen en jongeren uit onze buurt de kans geven om op een laagdrempelige manier aan ploegsport te doen.

We hechten daarbij belang aan teamspirit, spelplezier en fairplay.

Hierbij starten we al op zeer jonge leeftijd (5 jaar) met balvaardigheidsoefeningen. Op deze jonge leeftijd staat spelplezier voorop. Spelenderwijs leren we hen om behendiger te worden, samen te spelen en plezier te beleven aan sport en beweging. Deze allerjongste spelertjes (kabouters) spelen nog geen competitie.

Gaandeweg worden kinderen en jongeren stap voor stap getraind om te evolueren naar een echt team met groei op volleybaltechnisch vlak, teamspirit en ploegopstelling. Een combinatie van trainingen en wedstrijden zijn daarbij nodig om elk speler voldoende spelkansen te bieden om te kunnen evolueren. Deze competitiewedstrijden worden beschouwd als middel om de volleybalkwaliteiten (in de ruime zin) te laten evolueren.

Voor de bekercompetitie leggen we een andere klemtoon: de trainers selecteren een team van spelers met het oog op het behalen van een zo goed mogelijke wedstrijdscore. We hopen op die manier de meer getalenteerde spelers voldoende uitdaging te kunnen bieden, naast de wekelijkse trainingen en de reguliere competitie wedstrijden.

Belangrijk daarbij is dat we elk kind en elke jongere evenveel speelkansen willen geven. We selecteren niet op basis van talent of baltechnische vaardigheden.

We willen onze huidige trainers maximaal ondersteunen door hen de kans te geven opleidingen te volgen zodat zij hun vaardigheden als trainer en coach verder kunnen blijven ontwikkelen in het belang van de spelers.  De vaardigheden die we daarbij beogen zijn zeer divers:

  • Volleybaltechnische skills
  • Kennis van reglementen en richtlijnen
  • Communicatieve vaardigheden (naar spelers en ouders)
  • Groepsdynamiek
  • Motivationele technieken
  • Kennis en ervaring met nieuwe en creatieve trainingstechnieken

We hechten belang aan actieve betrokkenheid van de ouders, zonder dat we de ouders hierbij onder druk willen zetten. Als vereniging is ondersteuning door ouders broodnodig, maar elke ouder moet de mate van persoonlijk engagement mee zelf kunnen bepalen. We hopen de komende jaren de ouderwerking structureel iets meer vorm te geven, zodat dit voor de geëngageerde ouders meer duidelijkheid geeft en de taken ook wat evenwichtiger verdeeld worden.

Kinderen en jongeren vinden het fijn om door familie en vrienden aangemoedigd te worden in hun spel. We vragen aan supporters om hierbij een positieve en respectvolle supportersstijl  te hanteren tov eigen spelers, coaches, tegenspelers en scheidsrechters.

Van elke speler verwachten we een respectvolle attitude tov personen (trainers, coaches, medespelers, tegenspelers, scheidsrechters,..) en dingen (sportinfrastructuur, trainingsmateriaal,…).

Image